Jak dzielimy produkty gastronomiczne?

Jak dzielimy produkty gastronomiczne?

Klasyfikacja towarów to ich podział na grupy uporządkowanie według określonego kryterium, jednej cechy wspólnej dla wszystkich produktów danej grupy. Istnieje wiele kryteriów podziału towarów, jednak biorąc pod uwagę funkcje towarów w procesie produkcyjnym możemy wyróżnić surowce, półprodukty oraz wyroby gotowe. Innym kryterium podziału jest pochodzenie surowców. Biorąc je pod uwagę możemy wyróżnić: – surowce pochodzenia roślinnego, takie jak zboża, owoce, warzywa, rośliny okopowe, – surowce pochodzenia zwierzęcego, takie jak na przykład mleko czy jaja,

– surowce pochodzenia mineralnego, takie jak sól i woda,

– surowce syntetyczne i częściowo syntetyczne.

Surowce sklasyfikować można również ze względu na ich trwałość. Wyróżnia się dwie główne grupy surowców:

– trwałe, które posiadają w swoim składzie chemicznym substancje odporne na działanie czynników zewnętrznych, działanie procesów fizjologicznych, aktywności drobnoustrojów, reakcje chemiczne i fizyczne

– nietrwałe, które zawierają w swoim składzie chemicznym substancje ulegające łatwo zepsuciu pod wpływem czynników fizjologicznych np. procesy dojrzewania owoców, oddychanie i samozagrzewanie w przypadku np. mąki i innych podobnych do niej surowców.

Podobny podział zachodzi również w przypadku opakowań na wynos, które możemy podzielić na nierecyklingowane (np. plastikowe), recyklingowane (np. naczynia ekologiczne, naczynia z trzciny cukrowej) i biodegradowalne (np. słomki z makaronu, słomki ze słomy). Na potrzeby racjonalnego żywienia wszystkie artykuły żywnościowe klasyfikuje się w grupy o zbliżonej wartości odżywczej. Najczęściej stosowany podział obejmuje kilkanaście grup artykułów spożywczych: produkty zbożowe, mleko i przetwory (bez masła i śmietany), jaja , masło, śmietana, tłuszcze, różne ziemniaki warzywa i owoce zawierające duże ilości witaminy C., warzywa i owoce zawierające duże ilości karogenów, inne warzywa i owoce, suche nasiona rośliny strączkowych, cukier i słodycze. Wymienione grupy surowców zwierzęcych i roślinnych to surowce podstawowe stanowiące najważniejszą część produkowanych przetworów i będące materiałem wyjściowym do obróbki.