Geodeta na placu budowy domu

Geodeta na placu budowy domu

Budowa domu składa się z kilku dość ważnych elementów. Bardzo ważnym elementem budowy są prace geodezyjne . Szczegółowe pomiary pozwalają na odpowiednie usytuowanie budynku na działce. Prace geodezyjne wykonywane są na kilku etapach budowy. Pierwszą czynnością na placu budowy jest wytyczenie fundamentów domu. Polega to na ustaleniu punktów przecięcia osi konstrukcyjnych budynku i jego narożniku w celu zaznaczenia miejsca wykopów pod fundamenty. Po wykonaniu wykopów należy ponownie wytyczyć dokładne umiejscowienie ław. Następnym etapem po zakończeniu budowy ław fundament owych jest wytyczenie po obrysie ścian zewnętrznych. Wszystkie czynności pomiarowe geodeta umieszcza wraz z datą w dzienniku budowy i specjalnym oprogramowaniu dla budownictwa. Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych konieczne jest dokonanie pomiarów. Zadaniem geodety jest precyzyjne zmierzenie powstałego budynku od jakości prac geodezyjnych zależne jest poprawne umiejscowienie budynku na działce, a to będzie miało wpływ na zarządzanie usterkami i całościowe zarządzanie budową. Niezbędna jest też dobra komunikacja między geodeta a kierownikiem budowy gdyż na podstawie wykonanych pomiarów kierownik budowy będzie prowadził poszczególne jej etapy.